Ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό: ‘Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

0
1885

Το Ολοήμερο Σχολείο αποτελεί για πολλούς εργαζόμενους γονείς μεγάλη διευκόλυνση.

Ποιος όμως είναι ο αρχικός στόχος του ολοήμερου σχολείου;

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το πρόγραμμα του Ολοήμερου στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς μέσω της υλοποίησης ποικίλων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων και σχεδίων εργασίας, συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων ακολουθώντας τη φιλοσοφία του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος.

Πρωτότυπα σχολικά picprinr.gr

Ολοήμερο Δημοτικό

Το πρόγραμμα του Ολοήμερου στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού περιλαμβάνει 3 διδακτικές ώρες.

  • Η 1η διδακτική ώρα αφορά στη Διατροφική Αγωγή των μαθητών/τριών,
  • η 2η διδακτική ώρα αξιοποιείται για τη μελέτη-προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας, ενώ
  • στην 3η διδακτική ώρα εντάσσεται ένα διδακτικό αντικείμενο από τα παρακάτω: Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή και Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων.

Το γεύμα των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα παρασκευάζεται στο σπίτι. Το Σχολικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίασή του εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων τον τρόπο υποστήριξης της διαδικασίας του γεύματος.

Ο εκπαιδευτικός του Ολοήμερου Προγράμματος βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές/τριες προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος ώστε να εξυπηρετούνται αυτόνομα.

Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους μαθητές/ τριες του Νηπιαγωγείου και των μικρών τάξεων του Δημοτικού μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.

Πρωτότυπα σχολικά picprinr.gr

Στα Δημοτικά Σχολεία που υλοποιείται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» προσφέρεται σε όλους τους μαθητές/τριες δωρεάν μεσημεριανό γεύμα και για τις πέντε  εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας.

Το ημερήσιο διατροφολόγιο είναι ειδικά σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.

Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση τόσο των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, όσο και η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της αποδοτικότητας των μαθητών/τριών.

Παρουσία

Η παρουσία στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική, για τους μαθητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό. Σε περίπτωση που μαθητές συμπληρώνουν 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, διαγράφονται από το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

mothersblog