Έτσι είναι τα σχολεία στην Φινλανδία

0
1085

Στη χώρα με το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο!

Είναι γνωστό ότι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν τα καλύτερα σχολεία στον κόσμο, όπου εφαρμόζονται πρωτοποριακά συστήματα για να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν με τον πιο ξεκούραστο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. Συγκεκριμένα, η Φινλανδία θεωρείται η χώρα με το πιο προηγμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι τόσο διαφορετικό από αυτό που εφαρμόζεται στην Ελλάδα που μας κάνει να αναρωτιόμαστε εάν εμείς βασίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Να μερικά παραδείγματα του πώς λειτουργούν εκεί τα δημοτικά σχολεία:

– Στη Φινλανδία, τα παιδιά δεν πηγαίνουν σε «κανονικό» σχολείο πριν την ηλικία των7 ετών. Μέχρι τότε, εάν οι γονείς το επιθυμούν μπορούν να πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς. Εκεί τα παιδιά απλώς παίζουν και κοινωνικοποιούνται.

– Στο δημοτικό, το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου διαρκεί κατά μέσο όρο πέντε ώρες που όμως δεν είναι δομημένες με μαθήματα. Αντιθέτως, όλες οι θεματικές ενότητες διδάσκονται ενιαία και παράλληλα μεταξύ τους. Έτσι μπορεί σε μία διδακτική ώρα τα παιδιά να μαθαίνουν ταυτόχρονα αριθμητική και γεωγραφία ή να κάνουν το μάθημα της ιστορίας στα αγγλικά, συνδυάζοντάς το έτσι με αυτό της ξένης γλώσσας.

– Κάθε 45 λεπτά γίνεται υποχρεωτικά ένα 15λεπτο διάλειμμα, προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να παίξουν και να χαλαρώσουν.

– Σε ό,τι αφορά τις εργασίες για το σπίτι, αυτές είναι συνήθως πολύ λίγες και τα παιδιά δεν χρειάζεται να μελετούν στο σπίτι για περισσότερες από 3 ώρες την εβδομάδα.

– Εκεί τα παιδιά δεν μαθαίνουν να διαβάζουν στο νηπιαγωγείο αλλά αφού γίνουν 7 ή και 8 ετών.

– Στα σχολεία δεν προβλέπεται να υπάρχουν τεστ και εξετάσεις, αφού στόχος είναι η καλλιέργεια της αγάπης για μάθηση και όχι η απομνημόνευση γνώσεων.

-Για να γίνει κάποιος δάσκαλος στη Φινλανδία θα πρέπει να ακολουθήσει εξειδικευμένο κλάδο σπουδών, ενώ μόνο ο ένας στους δέκα υποψήφιους καταφέρνει να μπει στις παιδαγωγικές ακαδημίες. Πρόκειται για ένα επάγγελμα με πολύ καλές αμοιβές και μεγάλο κοινωνικό κύρος.

mamamia