Τι θα πρέπει να μάθει ένα παιδί στο νηπιαγωγείο για να αποκτήσει σχολική ετοιμότητα;

0
937

Η σχολική ετοιμότητα είναι μία διαδικασία που ξεκινά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.Τι μαθαίνει ένα παιδί στο νηπιαγωγείο;

Το καθημερινό πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο συνδυάζει μαθησιακές και παιδαγωγικές δραστηριότητες. Μολονότι κάθε νηπιαγωγός δημιουργεί το δικό του παιδαγωγικό πρόγραμμα παράλληλα λαμβάνει υπόψη του τις αρχές και τις οδηγίες ενός κανονισμού που λέγεται Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Τι είναι το Αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου;

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι οδηγίες που περιγράφουν και οριοθετούν τους τρόπους δράσης στο νηπιαγωγείο. Για παράδειγμα, αναφέρονται οι στόχοι του νηπιαγωγείου και οι τρόποι διαμόρφωσης των μαθησιακών διαδικασιών.

Στο νηπιαγωγείο το παιδί προετοιμάζεται ώστε να αποκτήσει σχολική ετοιμότητα

Στο νηπιαγωγείο το Αναλυτικό Πρόγραμμα προβλέπει δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να καλλιεργήσουν γνώσεις αλλά και να εξασκηθούν σε μαθησιακούς τομείς που θα βοηθήσουν το παιδί να γίνει σχολικά έτοιμο.

Σχολική ετοιμότητα σημαίνει να είναι το παιδί μαθησιακά έτοιμο για να μπορεί να αφομοιώσει τη σχολική ύλη της Α΄ Δημοτικού

Το παιδί της πρώτης δημοτικού για να μπορεί να γράψει και να διαβάσει θα πρέπει στο νηπιαγωγείο να εξασκήσει ορισμένες ικανότητες .

Οι ικανότητες που σχετίζονται με τη σχολική ετοιμότητα είναι αυτές που βοηθούν στη γλωσσική τους ικανότητα, στα μαθηματικά και στη μαθηματική σκέψη, στη μελέτη του περιβάλλοντος , στη δημιουργική έκφραση και στη σύγχρονη τεχνολογία – πληροφορική.

Αναλυτικότερα

Παιδί και γλώσσα. Στη μαθησιακή περιοχή της γλώσσας επιδιώκεται τα παιδιά να καλλιεργήσουν την προφορική επικοινωνία, να είναι δηλαδή σε θέση να διατυπώνουν τις απόψεις τους και να κατανοούν τις απόψεις των άλλων σύμφωνα με το επίπεδο της ανάπτυξής τους, να έρχονται σε επαφή με το γραπτό λόγο, να αναγνωρίζουν γράμματα, λέξεις και προτάσεις και να προσπαθούν να γράψουν και αυτά. Με άλλα λόγια τα παιδιά καλλιεργούν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και έρχονται σε πρώτη επαφή με την ανάγνωση και τη γραφή.

Παιδί και μαθηματικά. Στα μαθηματικά τα παιδιά ασκούνται στην ικανότητα να προβληματίζονται και να επιδιώκουν ανάλογες λύσεις. Έρχονται σε επαφή με τους αριθμούς, κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις και συλλογισμούς και γνωρίζουν απλά γεωμετρικά σχήματα.

Παιδί και περιβάλλον. Τα νήπια γνωρίζουν τον κόσμο γύρω τους, τόσο το φυσικό (φυσικό περιβάλλον) όσο και τον ανθρώπινο (ανθρωπογενές περιβάλλον), δηλαδή τον ίδιο τον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του (τεχνολογία).

Παιδί, δημιουργία και έκφραση. Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ικανότητά τους να εκφράζονται μέσω των εικαστικών, της μουσικής, της δραματοποίησης (θέατρο) και της κίνησης (φυσική αγωγή).

Σε ποιο μαθησιακό επίπεδο θα πρέπει να φτάσει ένα παιδί στο νηπιαγωγείο για να είναι σχολικά έτοιμο;

Το καλοκαίρι και καθώς θα τελειώνει το παιδί το νηπιαγωγείο το παιδί θα πρέπει να γνωρίζει:

Να γράφει ικανοποιητικά τα μεγάλα και τα μικρά γράμματα σε τετράδιο με ρίγες.
Να αναγνωρίζει και να διακρίνει το κάθε γράμμα σε σχέση με το σχήμα αλλά και τον ήχο.
Να μπορεί να βρίσκει λέξεις που αρχίζουν από το γράμμα Μ ,μήλο ,Σ στεφάνι.
Να γνωρίζει την αλληλουχία των αριθμών από το 1 -20 χωρίς βοήθεια 20-100 με βοήθεια.
Να γνωρίζει ποιος αριθμός είναι πριν και ποιος είναι μετά νοερά.
Να μπορεί να κάνει μια απλή πρόσθεση ή αφαίρεση με το μυαλό του μέχρι το δέκα.
Επιπλέον ικανότητες που χρειάζεται ένα παιδί του νηπιαγωγείου είναι να μπορεί να συγκεντρώνεται και να συνεργάζεται με το δάσκαλο αλλά και τους συμμαθητές του.

Πηγή: mothersblog.gr